МЕНЮ
Your Cart

Защита на лични данни / Privacy Policy

Below you can find our Privacy Policy conserning our kids mobile apps. At the moment this includes our app "Who lit the Moon?".

We do not collect any personal information about the users of our apps. Our apps do not collect or use information about the geographic location of your mobile device. Our apps contain In-app purchases, but they are protected within the Parents section. The Parents section is locked behind a parental gate requiring speciffic randomized actions to gain access. Our apps do not contain any third-party advertising banners, but may contain information or links to other apps by TAT Creative and these links are only accessible from the Parents section. Our apps may contain external links to our Web site, or social media, but they are only available in the Parents section.

От 25 май 2018г. e в сила новият регламент за защита на личните данни, приет от Европейския съюз – GDPR (General Data Protection Regulation). Основната му цел е да регламентира и гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави-членки на ЕС и да уеднакви регулациите на тяхната обработка. В качеството си на администратор на лични данни Тат Киейтив ООД предприе всички организационни и технически средства за защита, като събира данни на лицата единствено с цел изпълнение на договора за покупко-продажба и/или изпращане на бюлетин с информация за нови продукти, специални предложения или промоционален код за отстъпка.

1.      Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

·        Наименование на Доставчика: ТАТ КРИЕЙТИВ ООД

·        Седалище и адрес на управление: гр. София, бл. 548, ет. 2,офис 210

·         Вписване в публични регистри: ЕИК 202424035


·        Надзорни органи:

Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София 1592, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,

тел.: 02/91-53-518

факс: 02/91-53-525

Email: kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg


Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,

тел.: 02/933 0565

факс: 02/9884218

гореща линия: 0700 111 22

Email:  info@kzp.bg

Уеб сайт: www.kzp.bg


2.      Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG 202424035

3.      Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни

 

ТАТ Криейтив” събира и обработва Вашите лични данни във връзка с използването на онлайн магазин https://tatcreative.com/ и сключването на договори за покупко-продажба на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR), и по-конкретно въз основа на следното основание:

·        Получено изрично съгласие от Вас като клиент;

·        Изпълнение на задълженията на Администратора по договор с Вас;

·        Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Администратора;

·        За целите на легитимните интереси на Администратора или на трета страна по договора.

·        Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни

Ние събираме и обработваме личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на онлайн магазина https://tatcreative.com/ и сключването на договор за покупко-продажба, включително за следните цели:

·        Регистрация за използване на уебсайта, абониране за услуги, бюлетини и съобщения, регистрация за допълнителна информация.;

·        Изпращане на бюлетин и имейли със информация за нови продукти, специални предложения и код за отстъпка, при Ваше съгласие;

·        Изпълнение на договора за покупко-продажба;

·        Счетоводни цели.

При обработването на Вашите лични данни ние спазваме следните принципи:

·        Законосъобразност и прозрачност;

·        Ограничение на данните и тяхното съхранение с оглед постигане на целите;

·        Цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на сигурността им.

 

4.      Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява ТАТ Криейтив ООД?

·        Регистрация на клиент в електронния магазин и изпълнение на договор за покупко-продажба от разстояние. Регистрацията и създаването на профил за използване на онлайн магазина не е задължителна.

·        Изпращане на информационен бюлетин.

·        Упражняване право на отказ или извършване на рекламация

5.      Администраторът обработва следните лични данни и информация:

·        Ваши индивидуализиращи данни (електронна поща, име и др.)

·        Данни за извършване на доставка (имена, телефон, адрес и др.)

·        Данни от профилите Ви в социални мрежи (публично-достъпната информация от профилите Ви в Google+, Facebook)

6.      Срок на съхранение на личните ви данни

·        Администраторът съхранява Вашите лични данни до заличаване на профила ви или приключване на поръчката.

·        Администраторът съхранява Вашите лични данни, предоставени във връзка с направени онлайн поръчки, за срок от 5 години за целите на защита на правните интереси на Администратора при съдебни или административни спорове с потребители на онлайн магазина.

·        Администраторът Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходим да бъде удължен с оглед изпълнение на нормативно задължение или с оглед легитимни интереси на Администратора или друго.

·        Администраторът съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока на съществуване на Вашия профил в електронния магазин или до приключване на поръчката.

·        Администраторът съхранява личните данни на законните представители на търговските си партньори за срока на изпълнение на договора, за спазване на легитимните интереси и законови задължения на Администратора, като този срок може да надхвърля срока на сключения договор.

7.      Предаване на Вашите лични данни за обработване

·        Администраторът може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване, с които сте се съгласили, при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR).


8.      Ако не желаете Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си чрез попълване на формата във Вашия профил или чрез искане в свободен текст.

·        Администраторът може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

·        Ако има направена от Вас поръчка, която е в процес на обработване, най-ранният момент, в който можете да оттеглите съгласието си за обработване, е при успешното завършване на поръчката.

·        Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с вас, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

·        Администраторът Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.

·        Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас директно през Вашия профил в уебсайта или с отправяне на искане до Администратора.

 

9.      Вие имате правото да поискате от Администратора изтриване на част или всички свързани с Вас лични данни, а Администраторът има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

·        личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;

·        Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;

·        Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг

·        личните данни са били обработвани незаконосъобразно;

·        личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Администратора;

·        личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

10    Администраторът не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

·        за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;

·        за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;

·        по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;

·        за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;

·        за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

11    В случай на упражняване на правото Ви да бъдете изтрити от системата, Дружеството ще изтрие всички ваши данни, с изключение на следната информация:

·        техническа информация за функционирането на онлайн магазина, която информация не може да се свърже по никакъв начин с вашата личност;

·        електронна поща, с която сте извършили регистрация в онлайн магазина.

С изтриване на Вашите лични данни, Вашият акаунт ще стане неактивен. Разбира се, Вие ще можете да разглеждате онлайн магазина и предлаганите продукти и да извършвате поръчки като гост или да направите нова регистрация.

12   Вие имате право да изискате от Администратора да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:

·        оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на Администратора да провери точността на личните данни;

·        обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;

·        Администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;

·        Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Администратора имат преимущество пред Вашите интереси.

·        В случай на упражняване на правото Ви на ограничаване, Дружеството ще преустанови обработката вашите данни, но няма да премахне публикациите, които сте направили в онлайн магазина.

13   Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни

Ако Администраторът установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, той Ви уведомява без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

14   Администраторът не е длъжен да Ви уведомява, ако:

·        е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;

·        е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;

·        уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

·        Лица, на които се предоставят личните ви данни

15   За целите на обработване на личните Ви данни и предоставяне на услугата в пълната й функционалност и с оглед Вашите интереси, Администраторът може да предоставя Ваши данни на следните обработващи лични данни:

·        Обработващ лични данни: Доставчик

·        Цел на обработването на лични данни: Извършване на доставка до адрес

·        Посочените обработващи лични данни спазват всички изисквания за законност и сигурност при обработването и съхраняването на личните Ви данни.

16   Администраторът не извършва трансфер на вашите данни към трети държави.

17   В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни

18   Ако съгласието се отнася за трансфер, Администраторът описва възможните рискове за трансфера на данните към трети държави при липсата на решение за адекватна защита и подходящи средства за защита.

19   Дружеството може да изменя Политиката за поверителност, като публикува съобщение за това на сайта си.

    Запознайте се с ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ТУК